FSC® & PEFC
Het hout dat Lubox aanvoert is hoofdzakelijk afkomstig uit gecertificeerde en goedbeheerde bossen. Veelal wordt dit hout gecertificeerd onder het FSC® of PEFC keurmerk. FSC® is de afkorting van Forest Stewardship Council®. PEFC staat voor Programme for the Endorsement of Forest Certification. Deze internationale organisaties zetten zich in om wereldwijd verantwoord bosbeheer te bevorderen. Wanneer er op een evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met sociale, ecologische en economische aspecten spreekt men van verantwoord bosbeheer. Deze organisaties worden gesteund door grote milieu-­ en ontwikkelingsorganisaties. Hoe meer vraag er is naar gecertificeerde producten, hoe meer hectaren bos volgens deze richtlijnen beheerd zullen worden. Mens en dier die van het bos afhankelijk zijn zullen hiervan profiteren. Bij de selectie van leveranciers wordt door Lubox rekening gehouden met de milieueisen.

Klik hier onder om onze certificaten in te zien.

  

 

ISPM 15
ISPM 15 (International Phytosanitary Measure 15) is een fytosanitaire regeling opgesteld door de International Plant Protection Convention in 2002. Deze regeling beschrijft de behandelingsmethoden waarmee hout behandeld moet zijn, om er zeker van te zijn dat er geen schadelijke organismen en parasieten in het hout aanwezig zijn.

Voor levering van behandelde producten, die voldoen aan de eisen van ISPM 15, zijn wij opgenomen in het centraal register van de Stichting Markering Houten Verpakkingen. Ons registratienummer is NL - 099.
EUTR
Om aantoonbaar te kunnen voldoen aan de wettelijke gestelde eisen zoals opgenomen in de EU Timber Regulation (EUTR), heeft Lubox een LegalSource certificaat behaald bij NEPcon. Hiermee heeft Lubox een gecontroleerd Due Diligence system dat voldoet aan de eisen van EUTR.